Hned po krvavém převratu z prosince 1989, 4. ledna 1990 v Nadlaku, z iniciativy několika slovenských a českých intelektuálů, byl založen Demokratický Svaz Slováků a Čechů z Rumunska (DSSČR), rumunsky Uniunea Democratică  a Slovacilor şi Cehilor din România (U.D.S.C.R.). Tento se stal oficiálním zástupcem slovenské a české menšiny z Rumunska a stanovil si za účel chránit, zachovávat a rozvíjet identitu a tradice obou menšin.

Slováci a Češi z Rumunska zůstali společně v DSSČR i po rozpadnutí Československa z roku 1993.

Svaz je organizovaný do čtyř samosprávných oblastních filiálek a to: bihorská, aradská, temešvárska a česká jihobanátská. Většina Čechů se nachází v  jihobanátské pobočce.

Od svého založení ve vedení DSSČR se vystřídali tito předsedové:

od 1990-1994 Ondřej Štefanko,

 od 1994-1998 Ondřej Zetocha,

od 1998-2002 Petr Kubalák,

od 2002-2007 Ondřej Štefanko

 a od 2007 Adrian Miroslav Merka.

DSSČR ve volebním období je považován jako politická strana a takto má nárok na poslance v rumunském parlamentu, muže navrhovat kandidáty na funkci starosty a zástupce do místní rady.

Od Svazu v rumunském parlamentu byli poslanci:

prof. Matěj Hekel (1990-1992),

prof. Imrich Ferik (1992-1996),

 univ. prof. Josef Paneš (1996-2000),

dr. Ana Florea (2000-2004)

prof. Adrian Miroslav Merka (od 2004)

V české jihobanátské pobočce předsedávali Josef Pek ze Svaté Heleny do roku 2003 a od té doby Frantíšek Draxel původem ze Šumice. Sídlo české pobočky se nachází v Nové Moldavě.

V lednu 1990 v Gerníku byla založená místní organizace pod vedením Aloise Špicla, původem z Rovenska, který vyučoval v gernické škole.

Ve vedení gernické organizace se vystřídali od založení do dneska:

1990-Alois Špicl

1990-1994, Josef Mašek (Mizerík)

1994-1998, Josef Mašek (Zelí)

1998-2002, Josef Nedvěd

2002-2007, Václav Pieček (Véna)

2007-2008, Václav Pieček

2008-2011, Josef Mašek (Zelí)

od 2011,  Josef  Bouda