Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit ho dodržováním této zásady ochrany soukromí ("Zásada"). Tato Zásada popisuje druhy informací, které od vás můžeme shromažďovat nebo které nám můžete poskytnout ("Osobní údaje") na webové stránce gernik.eu ("Webová stránka" nebo "Služba") a na všech jeho souvisejících produktech a službách (celkem "Služby") a naše postupy pro sběr, používání, uchovávání, ochranu a zpřístupňování těchto osobních údajů. Dále také popisuje volby, které máte k dispozici ohledně našeho používání vašich osobních údajů a způsoby, jak k nim můžete získat přístup a aktualizovat je.

Tato Zásada je právně závaznou dohodou mezi vámi ("Uživatel", "vy" nebo "vaše") a provozovatelem této webové stránky ("Operátor", "my", "nás" nebo "naše"). Pokud tuto Zásadu přijímáte jménem firmy nebo jiné právnické osoby, potvrzujete, že máte pravomoc tuto entitu vázat těmito podmínkami Zásady, v takovém případě se pojmy "Uživatel", "vy" nebo "vaše" budou vztahovat na tuto entitu. Pokud nemáte takovou pravomoc nebo nesouhlasíte s podmínkami této Zásady, nesmíte tuto Zásadu přijmout a nesmíte přistupovat k Webové stránce a Službám ani je nepoužívat. Přístupem a používáním Webové stránky a Služeb potvrzujete, že jste tuto Zásadu přečetli, porozuměli jí a souhlasíte s jejími podmínkami. Tato Zásada se nevztahuje na postupy společností, které nevlastníme ani neovládáme, ani na osoby, které nepřijímáme do zaměstnání nebo které nespravujeme.

Sběr informací

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost dat zákazníků a proto dodržujeme zásadu "no logs". Zpracováváme pouze minimální údaje uživatele, jen tolik, kolik je naprosto nutné pro udržení Webové stránky a Služeb. Informace, které jsou automaticky sbírány, se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke zjištění statistických informací o používání a provozu Webové stránky a Služeb. Tyto statistické informace nejsou jinak zpracovány tak, aby identifikovaly konkrétního uživatele systému.

Ochrana soukromí dětí

Záměrně nesbíráme žádné osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, neposílejte, prosím, žádné osobní údaje prostřednictvím Webové stránky a Služeb. Pokud máte důvod domnívat se, že dítě mladší 18 let nám poskytlo osobní údaje prostřednictvím Webové stránky a Služeb, kontaktujte nás, abyste požádali o smazání osobních údajů tohoto dítěte ze Služeb.

Vyzýváme rodiče a zákonné zástupce, aby monitorovali používání internetu svých dětí a pomáhali prosazovat tuto Zásadu tím, že jim budou nařizovat, aby nikdy neposkytovali osobní údaje prostřednictvím Webové stránky a Služeb bez jejich povolení. Také žádáme všechny rodiče a zákonné zástupce, kteří mají na starosti péči o děti, aby přijali nezbytná opatření, aby se ujistili, že děti jsou poučeny, aby na internetu nikdy neposkytovaly osobní údaje bez jejich povolení.

Používání a zpracování shromážděných informací

Jednáme jako správce dat a zpracovatel dat při manipulaci s osobními údaji, pokud s vámi nemáme uzavřenou dohodu o zpracování dat, ve kterém byste byli správcem dat a my bychom byli zpracovatelem dat.

Naše role se také mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci týkající se osobních údajů. Jedináme jako správce dat, když vás požádáme, abyste poskytli své osobní údaje, které jsou nutné pro zajištění vašeho přístupu a používání Webové stránky a Služeb. V takových případech jednáme jako správce dat, protože určujeme účely a způsoby zpracov

ání osobních údajů.

Jednáme jako zpracovatel dat v situacích, kdy poskytujete osobní údaje prostřednictvím Webové stránky a Služeb. Nesvědčíme, nekontrolujeme a neděláme rozhodnutí o poskytnutých osobních údajích, a takové osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s vašimi pokyny. V takových případech jedná subjekt poskytující osobní údaje jako správce dat.

Abychom vám mohli poskytnout Webovou stránku a Služby, nebo abychom splnili právní povinnost, může být nutné shromáždit a použít určité osobní údaje. Pokud nám neposkytnete požadované informace, nemusíme vám být schopni poskytnout požadované produkty nebo služby. Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity pro následující účely:

- Ochrana proti zneužití a škodlivým uživatelům
- Provoz Webové stránky a Služeb

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jak interagujete s Webovou stránkou a Službami, kde se nacházíte na světě, a zda platí některý z následujících bodů: (i) dali jste souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro splnění této Zásady s vámi a/nebo pro jakékoliv předběžné závazky z ní vyplývající; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které jste podléháni; (iv) zpracování souvisí s úkolem prováděným ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední pravomoci, která nám byla udělena; (v) zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů nás nebo třetí strany.

Pamatujte, že podle některých právních předpisů nám může být umožněno zpracovávat údaje, dokud se nepostavíte proti takovému zpracování tím, že se odhlásíte, aniž bychom museli spoléhat na souhlas nebo kterýkoli jiný z právních důvodů. V každém případě rádi objasníme konkrétní právní základ, který se vztahuje k zpracování, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů právním nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem nutným pro uzavření smlouvy.

Zveřejňování informací

V závislosti na požadovaných Službách nebo jak je nutné dokončit jakoukoliv transakci nebo poskytnout jakoukoli požadovanou Službu, můžeme sdílet vaše informace s našimi afiliáty, smluvními společnostmi a poskytovateli služeb (společně "Poskytovatelé služeb"), na kterých spoléháme, aby nám pomohli provozovat Webovou stránku a Služby, které jsou dostupné vám, a jejichž zásady ochrany soukromí jsou srovnatelné s našimi nebo souhlasí s našimi zásadami týkajícími se osobních údajů. Nebudeme sdílet žádné osobně identifikovatelné informace s třetími stranami a nebudeme sdílet žádné informace s neafilirovanými třetími stranami.

Poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat nebo zveřejňovat vaše informace, kromě případů, kdy je to nezbytné pro provádění služeb jménem nás, nebo pro splnění právních požadavků. Poskytovatelům služeb jsou poskytnuty pouze informace, které potřebují k tomu, aby mohli vykonávat své určené funkce, a my jim nedovolujeme používat nebo zveřejňovat poskytnuté informace pro jejich vlastní marketingové nebo jiné účely.

Uchovávání informací

Budeme uchovávat a používat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění našich právních povinností, k prosazování naší Zásady, řešení sporů a pokud není vyžadováno nebo povoleno právem delší dobu uchovávání.

Můžeme použít jakékoli agregované údaje odvozené z vašich osobních údajů poté, co je aktualizujete nebo smažete, ale nikoli způsobem, který by vás osobně identifikoval. Jakmile vyprší doba uchovávání, budou osobní údaje smazány. Proto právo na přístup, právo na vymazání, právo

na opravu a právo na přenositelnost údajů nemohou být uplatněny po uplynutí doby uchovávání.

Datová analýza

Naše Webová stránka a Služby mohou používat analytické nástroje třetích stran, které používají soubory cookie, web beacons nebo jiné podobné technologie pro sběr standardních informací o činnosti a používání na internetu. Shromážděné informace jsou použity k sestavení statistických zpráv o aktivitách uživatelů, jako je četnost návštěv naší Webové stránky a Služeb, které stránky navštěvují a jak dlouho, atd. Informace získané z těchto analytických nástrojů používáme k monitorování výkonu a zlepšení naší Webové stránky a Služeb. Třetí strany použité k provádění statistických analýz nejsou používány k sledování nebo sběru jakýchkoli osobně identifikovatelných informací o našich uživatelích a nebudeme spojovat žádné informace získané ze statistických zpráv s žádným individuálním uživatelem.

Signály "Nesledovat"

Některé prohlížeče obsahují funkci "Nesledovat", která signalizuje webovým stránkám, které navštívíte, že nechcete, aby byla sledována vaše online aktivita. Sledování není totéž jako používání nebo sběr informací v souvislosti se webovou stránkou. Sledování se v tomto kontextu týká sběru osobně identifikovatelných informací od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webovou stránku nebo online službu při pohybu mezi různými webovými stránkami v průběhu času. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál "Nesledovat", zatím není jednotný. Proto Webová stránka a Služby zatím nejsou nastaveny k interpretaci nebo reakci na signály "Nesledovat", které váš prohlížeč odesílá. Přesto, jak je popsáno podrobněji v této Zásadě, omezujeme naše používání a sběr vašich osobních údajů. Pro popis protokolů "Nesledovat" pro prohlížeče a mobilní zařízení nebo pro další informace o dostupných volbách navštivte internetcookies.com

Funkce sociálních médií

Naše Webová stránka a Služby mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou tlačítka Facebook a Twitter, tlačítka Sdílet atd. (společně "Funkce sociálních médií"). Tyto Funkce sociálních médií mohou shromažďovat vaši IP adresu, stránku, kterou navštěvujete na naší Webové stránce a Službách, a mohou nastavit soubor cookie, aby Funkce sociálních médií mohly správně fungovat. Funkce sociálních médií jsou hostovány buď jejich příslušnými poskytovateli nebo přímo na naší Webové stránce a Službách. Vaše interakce s těmito Funkcemi sociálních médií podléhají zásadám ochrany soukromí jejich příslušných poskytovatelů.

Odkazy na jiné zdroje

Naše Webová stránka a Služby mohou obsahovat odkazy na jiné zdroje, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Buďte si prosím vědomi toho, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany soukromí těchto dalších zdrojů nebo třetích stran. Vyzýváme vás, abyste si byli vědomi, když opouštíte naši Webovou stránku a Služby, a abyste si přečetli zásady ochrany soukromí každého zdroje, který může shromažďovat osobní údaje.

Zabezpečení informací

Zabezpečujeme informace, které nám poskytnete, na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněném před neautorizovaným přístupem, používáním nebo zveřejňováním. Udržujeme rozumné správní, technické a fyzické ochranné opatření s cílem chránit před neautorizovaným přístupem, používáním, modifikací a zveřejňováním osobních údajů v naší kontrolě a péči. Nicméně žádná přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť nemůže být zaručen.

Proto, i když se snažíme chránit vaše osobní údaje, uvědomujete si, že (i) existují omezení bezpečnosti a ochrany soukromí internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) bezpeč

nost, integrita a soukromí jakýchkoli a všech informací a dat přenesených přes internet nemůže být zaručena; a (iii) takové informace a data mohou být zničeny nebo změněny bez našeho souhlasu.

Změny této zásady

Tato Zásada může být občas aktualizována a změněna. Všechny změny této Zásady budou účinné, když budeme zveřejnit revidovanou Zásadu na Webové stránce. Upozorníme vás na jakékoli změny tím, že aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" na začátku této Zásady. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto Zásadu, abyste zůstali informováni o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy, návrhy nebo stížnosti ohledně této Zásady, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..