Tuto stránku věnujeme gernickým rodákům, kteří se zajímají o původ svých předků.

V 1. příloze uvádíme soupis obyvatel, jak sepsal v roce 1852 František Unzeitig, první gernický farář. Do této podoby ho zpracoval děkan Václav Mašek v době svého působení v gernické farnosti.

2. příloha byla poskytnuta panem Václavem Piečkem, úředníkem gernického obecního úřadu. Příloha ukazuje čísla domů z roku 1852, jež jsou uvedeny v první příloze, a čísla ustanovená v roce 1929. Tato čísla jsou aktuální dodnes. Taky jsou zde uvedena jména a příjmení hospodářů jednotlivých domů v roce 1929.

Ti, kdo by chtěli sestavit svůj rodokmen nebo zjistit, odkud z České republiky přišli jejich předkové, mohou oslovit gernického faráře Venjamina Palie. U něj si je možné prohlédnout fotokopie křestních, oddacích a úmrtních listů od roku 1850. Originály jsou uloženy v rumunských státních archivech v Caransebeș. Přidáváme jen ukázku těchto fotokopií.

 

Kdo se odváží pátrat i hlouběji, do doby před odchodem předků do Banátu, může prostudovat staré matriky z původních českých vesnic. Jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.actapublica.cz.

Přikládáme ukázku z těchto matrik. Zde je zaregistrováno roku 1770 narození Wenceslava (Václava) Boudy v obce Hromnice. To byl dědeček Jakuba Boudy, který se v roce 1828 odstěhoval do Gerníku. Jeho potomkem v sedmé generaci je Josef Bouda, autor tohoto materiálu.

http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/7038/?strana=1